• 21 săli de clasă
 • 7 laboratoare (1 chimie, 2 fizică, 1 biologie / geografie, 2 informatică cu mobilier modern şi operaţional)
 • 1 cabinet de limba și literatura română
 • 1 cabinet limbi moderne
 • 1 cabinet de consiliere şi asistenţă psihopedagogică
 • 1 cabinet de științe sociale
 • 1 cabinet religie
 • 1 cabinet de informatică
 • 1 sală de muzică
 • sală de festivităţi (180- 200 locuri)
 • bibliotecă dotată cu peste 20.000 volume
 • bibliotecă în limba spaniolă
 • CDI – Centru de documentare și informare
 • bază sportivă (sală de sport, sală de forţă/fitness, teren fotbal, teren handbal, pistă de alergări)
 • 2 terenuri de sport amenajate pentru handbal şi fotbal
 • pistă de atletism
 • cabinet de asistenţă medicală
 • cabinet stomatologic
 • copiatoare, scanere, imprimante