intrare liceu

 

     Sunt școli în Iași a căror origine se pierde în trecutul istoric al învățământului românesc. 

     Pe lângă acestea, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” este unul „tânăr”, răsărit pe harta orașului  Iași în cartierul Dimitrie Cantemir.

     Certificatul de naștere al școlii, care a marcat formarea atâtor generații, poartă data de 17 septembrie 1963. A funcționat pentru început sub denumirea de Școală medie nr. 8 “Dimitrie Cantemir”. Dacă la înființare școala era coordonată sub aspectul procesului instructiv-educativ de Secția Învățământ a Sfatului Popular Regional Iași, din punct de vedere administrativ depindea de Sfatul Popular al orașului Iași. Începând cu anul 1968, liceul este coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în conformitate cu legea învățământului din 1968.

     Activitatea instructiv-educativă pentru clasele VIII-XI s-a desfășurat, până în anul școlar 1967-1968, pe baza unor planuri de învățământ și programe școlare tranzitorii, această situație fiind determinată de încheierea generalizării învățământului obligatoriu de 8 ani în anul școlar 1964 -1965 si de extinderea învățământului de cultură generală de la 11 la 12 ani, ce urma să se realizeze, în mod treptat, până în anul școlar 1968 -1969.

     Dezvoltarea rapidă a științei și tehnicii, amplul proces de industrializare a țării a constituit un obiectiv fundamental al regimului comunist, creând o nevoie acută de cadre specializate, ceea ce a impus reorganizarea învățământului românesc. Cea mai importantă inovație a fost crearea, pe lângă singurul tip de școală medie existent până in 1966, începând cu anul școlar 1966-1967, a liceelor de specialitate: industriale, agricole, economice, pedagogice, de artă.

     Diversificarea învățământului liceal se realizează și prin înființarea unor clase speciale de matematică, fizică și limbi moderne. Organizarea acestor clase, care-și desfășoară activitatea pe baza unor planuri de învățământ în care obiectele de profil dețin ponderea, ca număr de ore, în cadrul disciplinelor ce se predau, favorizează dezvoltarea aptitudinilor elevilor dotați în diferite domenii ale științei și culturii. Aceste clase au fost o experiență și un preludiu pentru restructurarea învățământului liceal.

     În perioada 1963-1969 școala a funcționat în actualul local al școlii “Titu Maiorescu”, iar de la 1 septembrie 1969 în actualul lăcaș.

     Valoarea profesională a colectivului didactic, implicarea afectivă, pasiunea cu care s-a dăruit inițierii tinerilor întru cultura și învățătura, au fost argumente semnificative pentru a conferi școlii statutul de liceu teoretic începând cu anul 1968. La înființare este numit director al liceului profesorul de matematică Grigore Popovici. În etapa următoare, în perioada 1968-1975, liceul a funcționat cu clasele I-VIII și IX-XII, cursuri de zi, cu profil real și umanist și cursuri serale cu profil real.

     Pe baza Directivelor PCR și a Legii învățământului din 1968 s-a trecut la realizarea treptată a școlarizării, începând de la vârsta de 6 ani. Experimental, coborârea vârstei de cuprindere în școala a copiilor de la șapte la șase ani începe în anul școlar 1967-1968.

     În anul școlar 1975-1976, se trece la învățământul obligatoriu de 10 ani, instituindu-se ciclurile liceale – treapta I și treapta II, legate printr-un concurs de admitere, cu scopul selectării candidaților.

     Liceul „Dimitrie Cantemir” a fost transformat, în 1975, în liceu industrial, profil mecanic (zi și seral), fapt ce a avut grave consecințe asupra renumelui câștigat al vechiului liceu teoretic. Liceul a funcționat în această formă până în anul școlar 1989-1990.

     În aceste condiții, prin O.M.I. nr. 4741 din 26 octombrie 1992, ca un suflu pentru renașterea liceului, vine și recunoașterea oficială a numelui: Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, denumire ce se păstrează până în prezent.