PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA ENGLEZĂ

PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A CU REGIM BILINGV DE PREDARE

 

Rezultate finale LEN

Rezultate la contestații LEN

Rezultate inițiale LEN

Subiecte și bareme LEN

Repartizarea elevilor la proba scrisă, ora 9.00 (lb. engleză)

Repartizarea elevilor la proba orală, ora 10.30 (lb. engleză)

Elevii vor fi prezenți la unitatea școlară unde au fost repartizați pentru susținerea probei scrise (Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași / Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași / Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași) vineri, 24 mai 2024, în intervalul orar 8.00-8.30, având asupra lor un act de identitate valabil / carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs. Proba scrisă începe la ora 9.00. 

Răspunsurile vor fi redactate cu un instrument de scris cu pastă / cerneală albastră.  

Rezultatele inițiale vor fi afișate luni, 27 mai 2024, în format anonimizat, pe baza codurilor care le vor fi comunicate elevilor în sălile de examen. 

Eventualele contestații la proba scrisă se vor depune la secretariatul Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași luni, 27 mai 2024, în intervalul orar 9.00-14.00. 

Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 31mai 2024. 

 

PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA GERMANĂ / FRANCEZĂ

PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A CU REGIM BILINGV DE PREDARE

 

Rezultate finale LFR

Rezultate la contestații LFR

Rezultate finale LGE

Rezultate la contestații LGE  

Rezultate inițiale LFR

Rezultate inițiale LGE

Subiecte și bareme LFR

Subiecte și bareme LGE

Repartizarea elevilor la proba scrisă, ora 11.00 (lb. franceză)

Repartizarea elevilor la proba orală, ora 12.30 (lb. franceză)

Repartizarea elevilor la proba scrisă, ora 11.00 (lb. germană)

Repartizarea elevilor la proba orală, ora 12.30 (lb. germană)

Elevii vor fi prezenți la unitatea școlară unde au fost repartizați pentru susținerea probei scrise (Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași / Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași) vineri, 24 mai 2023, în intervalul orar 10.00-10.30, având asupra lor un act de identitate valabil / carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs. Proba scrisă începe la ora 11.00. 

Răspunsurile vor fi redactate cu un instrument de scris cu pastă / cerneală albastră.  

Rezultatele inițiale vor fi afișate luni, 27 mai 2024, în format anonimizat, pe baza codurilor care le vor fi comunicate elevilor în sălile de examen. 

Eventualele contestații la proba scrisă se vor depune la secretariatul Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași luni, 27 mai 2024, în intervalul orar 9.00-14.00. 

Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 31mai 2024.

 

Procedura de admitere

Anexa 1 - cererea de înscriere

Anexa 2 - cererea de echivalare