În zilele de 8 și 9 iunie 2023, în intervalul orar 9.00-12.00, de la secretariatul Liceului Teoretic Dimitrie Cantemir” Iași se vor ridica anexele fișelor  de înscriere de către toți candidații, atât cei care au susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și echivalate rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională.

Rezultate finale: Lb. engleză  Lb. franceză  Lb. germană

Eventualele contestații la proba scrisă se pot depune luni, 22 mai 2023, la registratura Inspectoratului Școlar Județean Iași, în intervalul orar 10.00-16.00.

Rezultatele finale vor fi comunicate vineri, 26 mai 2023.

Rezultate inițiale: Lb. Engleză   Lb. Franceză   Lb. Germană

Probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare vor avea loc la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași, astfel:

  • LIMBA ENGLEZĂ – vineri, 19 mai 2023: ora 9.00 proba scrisă, iar la ora 10.30 proba orală
  • LIMBA FRANCEZĂ – vineri, 19 mai 2023: ora 11.00 proba scrisă, iar la ora 12.30 proba orală
  • LIMBA GERMANĂ – vineri, 19 mai 2023: ora 11.00 proba scrisă, iar la ora 12.30 proba orală

Candidații vor susține proba scrisă la limba engleză în sălile de la

  • Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași
  • Școala Gimnazială “Titu Maiorescu” Iași, situată vizavi de Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași
  • Colegiul Național “Emil Racoviță” Iași

Barem engleză

Repartizarea elevilor la proba scrisă, ora 9.00 + repartizare elevi adăugați

Accesul elevilor în sălile de examen are loc în intervalul orar 8.00-8.30 pe baza cărții de identitate sau a certificatului de naștere/ carnetului de elev vizat pentru anul școlar în curs.

Candidații vor susține proba scrisă la limba franceză în sălile de la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași

Candidații vor susține proba scrisă la limba germană în sălile de la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași

Accesul elevilor în sălile de examen are loc în intervalul orar 10.00-10.30 pe baza cărții de identitate sau a certificatului de naștere/ carnetului de elev vizat pentru anul școlar în curs.

 

 

Candidații vor susține proba orală la limba engleză la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași și la Școala Gimnazială “Titu Maiorescu”

Candidații vor susține proba orală la limba franceză la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași

Candidații vor susține proba orală la limba germană la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași

Candidații vor fi prezenți la proba orală cu 15 minute înainte de ora programată.