OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

 Clasa a V-a:

  • o clasă intensiv limba germană (a doua limbă de studiu - limba engleză)
  • o clasă (prima limbă de studiu - limba engleză, a doua limbă de studiu – limba franceză)
  • o clasă (prima limbă de studiu - limba engleză, a doua limbă de studiu – limba spaniolă)

Clasa a IX-a:

Profilul real

  • o clasă cu specializarea Matematică – informatică, intensiv informatică
  • o clasă cu specializarea Matematică – informatică
  • o clasă cu specializarea Ştiinţe ale naturii

Profilul umanist

  • 2 clase cu specializarea Ştiinţe sociale
  • o clasă cu specializarea Filologie