Condiții specifice pentru transferul elevilor, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași: 

  • Pentru învățământul liceal:

– media 10 la purtare în anul școlar 2020-2021;

– media 8,50 în anul școlar 2020-2021 pentru profilul real, specializările: matematică-informatică, științe ale naturii;

– media 9,00 în anul școlar 2020-2021 pentru profilul umanist, specializările: științe sociale, filologie.

– testare interdisciplinară după cum urmează:

  1. a) specializarea matematică-informatică – testare la matematică, informatică, fizică
  2. b) specializarea științe ale naturii – testare la matematică, chimie, biologie
  3. c) specializarea științe sociale – testare la: limba și literatura română, istorie, științe socio-umane (conform programei)
  4. d) specializarea filologie testare la limba și literatura engleză, limba și literatura română, istorie. 

Pentru transfer la clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne se va susține testare și la limba modernă respectivă.

  • Pentru învățământul gimnazial:

-media 10 la purtare în anul școlar 2020 - 2021;

-testare la: limba și literatura română, matematică.

Pentru transfer la clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne se va susține test de verificare a nivelului cunoștințelor de limba modernă (engleză sau germană).

  • Nu se acceptă transferuri la clasele a VIII-a și a XII-a.

 

 

Înscrierea în vederea transferului are loc în perioada 26 august – 27 august 2021, în intervalul orar 10.00-14.00, la secretariatul Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași.

Dosarul de înscriere va conține:

  • cerere de transfer (formular tip) care se găsește la secretariatul liceului;
  • copie certificat de naștere elev;
  • foaie matricolă/ adeverință cu situația școlară la zi, cu precizarea mediei la purtare.

Testarea în vederea transferului va avea loc în data de 2 septembrie 2021, ora 9.00.

Elevii înscriși la testare vor fi prezenți la ora 8.30, având asupra lor un act de identitate.