ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA

ÎN CLASA a IX-a, AN ȘCOLAR 2020-2021

Înscrierea are loc în perioada 13.07.2020 – 20.07.2020 (în zilele lucrătoare) între orele 1000-1400.

  • Cerere de înscriere (care va fi completată la școală)
  • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale)
  • Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională
  • Certificatul de naștere al elevului/elevei - original și copie (pentru verificarea conformității copiei cu originalul)
  • Carte de identitate al elevului/elevei - original și copie (pentru verificarea conformității copiei cu originalul)
  • Copii - Carte de identitate ambii părinți
  • Fișa medicală

Candidații care în perioada 13.07.2020 – 20.07.2020 nu își depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare vor fi declarate neocupate și vor fi utilizate pentru a doua etapă de admitere.