OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI ROMANICE

(ITALIANĂ, SPANIOLĂ, PORTUGHEZĂ)

 

Repartizarea elevilor la proba scrisă

Elevii vor fi prezenţi la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi sâmbătă, 27 aprilie 2024, în intervalul orar 08.30 – 09.00, accesul în săli fiind permis pe baza unui act de identitate valabil / carnetului de elev vizat pentru anul şcolar în curs. Proba scrisă debutează la ora 10.00.

Pentru redactarea răspunsurilor, elevii vor folosi un instrument de scris cu pastă / cerneală albastră.

Durata probelor:

  • Clasele VII – VIII: 2 ore (10.00-12.00)
  • Clasele IX-XII: 3 ore (10.00-13.00)

 Rezultatele iniţiale vor fi afişate luni, 29 aprilie 2024, ora 12.00. Rezultatele finale vor fi afişate luni, 29 aprilie 2024, ora 21.00.

 

  • Extras din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare 3035/10.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 36.

(1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Pot fi introduse în sala de concurs acele materiale, instrumente etc. prevăzute în mod explicit în regulamentul specific al olimpiadei.

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

(3) Candidații eliminați din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare din anul școlar următor.

  • Extras din Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice – Limbile spaniolă, italiană și portugheză, nr. 24839/30.01.2024 

Art. 13 (5)

La niciun dintre etapele Olimpiadei, elevilor participanți nu le este permis să părăsească sala având asupra lor subiectele de la probele de concurs.