Acte necesare pentru înscrierea în clasa a IX-a, an școlar 2023-2024

 

Înscrierea are loc în perioada  20.07.2023 – 25.07.2023 (zilele lucrătoare)  între orele 900-1400, la Sala de sport a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași

 – Cererea de înscriere tipizată (care va fi completată la școală);
– Copii documente de identitate elev: carte de identitate(dacă este cazul) și certificat de naștere
–original și copie (pentru verificarea conformității copiei cu originalul);
– Copie documente identitate ale ambilor părinți
– original și copie(pentru verificarea conformității copiei cu originalul);
– Adeverința în original cu notele obținute la Evaluarea Națională
din clasa a VIII-a;
– Foaia matricolă în original pentru clasele V- VIII;
– Fișa medicală cu vaccinările la zi

Candidații care în perioada 20.07.2023 – 25.07.2023 nu își depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare vor fi declarate neocupate și vor fi utilizate pentru a doua etapă de admitere.