Documente înscriere în clasa a IX-a, an școlar 2021-2022, la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi 

 • cerere tip
 • folie protectoare din plastic pentru acte
 • foaie matricolă
 • adeverință cu notele de la evaluare națională
 • anexă la fișa de înscriere la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă
 • certificat de naștere ( copie + original )
 • carte de identitate ( copie + original )
 • carte de identitate a ambilor părinți (copie + original )
 • fișă medicală

 

DEPUNEREA DOSARULUI SE VA FACE LA COMISIA DE ADMITERE  ÎN PERIOADA : 

 • DUMINICĂ 25 IULIE 2021  orele 10,00 – 14,00 
 • LUNI 26 IULIE 2021 orele 9,00 – 15,00 
 • MARŢI 27 IULIE 2021 orele  9,00 – 15,00 
 • MIERCURI 28 IULIE 2021 orele 9,00 – 15,00

 

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA a IX-a, AN ŞCOLAR 2021-2022, LA LICEUL TEORETIC ,,DIMITRIE CANTEMIR’’ IAŞI

 

Conform Ordinului Ministrului Nr. 3721_data _23 aprilie 2021, depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere se realizează la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi . 

(1)Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să-și exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.

(2) Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate.

* Adresa Liceului Teoretic ,,Dimitrie Cantemir’’                         

Strada Decebal nr. 13,  Iaşi ,   cod postal – 700251                      

Telefon – 0232/233970,   fax – 0232/234091

Adresa de e-mail : cantlic@yahoo.com 

(3) În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie.

(4) Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii.

(5) În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/ părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.