Rezultate finale limba engleză

Rezultate finale limba franceză

 

Probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă în vederea admiterii la clase cu program bilingv de predare vor avea loc la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași, astfel:

  • LIMBA ENGLEZĂ - miercuri 15 mai 2019: ora 9.00 proba scrisă, iar ora 10.30 proba orală

 Candidații vor susține proba scrisă la limba engleză în sălile de la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași și de la Școala Gimnazială “Titu Maiorescu”, situată vizavi de Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași, conform repartiției afișate. 

Accesul elevilor în sălile de examen are loc în intervalul orar   8.00-8.30 pe baza buletinului de identitate sau a certificatului de naştere/ carnetului de elev vizat pentru anul şcolar în curs.

Candidații vor susține proba orală la limba engleză la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași și vor fi prezenți cu 60 minute înainte de ora programată.

 LIMBA FRANCEZĂ - joi 16 mai 2019: ora 9.00 proba scrisă, iar ora 10.30 proba orală