Rezultate finale

Rezultate contestații

Rezultate inițiale

Repartizarea elevilor

IMPORTANT!

            Vă comunicăm următoarele informații privind organizarea etapei județene a Olimpiadei Universul cunoașterii prin lectură adresată elevilor din mediul rural, programată pentru sâmbătă, 1 aprilie 2023, la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași:

  • Ora la care elevii vor fi prezenţi sâmbătă este 9.00, cu precizarea că accesul în săli este permis până la ora 30. Elevii se vor legitima cu o copie după certificatul de naştere/carnet de elev avizat pentru anul şcolar în curs/carte de identitate. Proba scrisă va fi de 2 ore și va începe la ora 10.00.
  • Rezultatele inițiale vor fi afişate la avizierul și pe site-ul Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași, după finalizarea evaluării, în cursul zilei de sâmbătă, 1 aprilie 2023, după ora 19.00, cu respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal, conform legii.
  • Eventualele contestaţii se vor depune la secretariatul Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași în ziua de luni, 3 aprilie 2023, între orele 13.00-15.00 (prin completarea, de către elevi, a unei cereri-tip). Rezultatele finale se vor afişa la avizierul școlii și pe site-ul  unității școlare în aceeași zi, după ora 19.00.
  • Criterii specifice de departajare în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe primul loc, în vederea calificării la etapa națională:
  1. punctajul obținut la subiectul al treilea/partea a III-a;
  2. punctajul obținut la subiectul al doilea/partea a II-a;
  3. punctajul obținut la primul subiect/partea I.